Preskočiť na obsah

Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník

Zverejnené 10.1.2020.

Projekt s názvom:  ,,Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník“.

Na základe Zmluvy č. 252/2017/OO: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017.

,,Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“. z programu 0D60701.33096

Výška poskytnutej dotácie:

Rozpočtové prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 80 %

Vlastné finančné prostriedky 20 %

V Malom Slivníku, dňa 01.06.2018

JUDr. Jozef Javorský, MBA
starosta obce
Malý Slivník