Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie OR HaZZ

Kategória

Zverejnené 25. marca 2022.
Upravené 22. júna 2022.