Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Malý Slivník – osídlenie Furmanec

Kategória

Zverejnené 21. júla 2022.
Bez úpravy .