Preskočiť na obsah

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Malý Slivník – osídlenie Furmanec

Zverejnené 21.7.2022.