Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Malý Slivník – osídlenie Furmanec

21.7.2022 zverejnil/a malyslivnik_obec.

Kategória