Preskočiť na obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zverejnené 18.1.2021.

Kategória

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021″) pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obcí/miest propagačné materiály.


Propagačné materiály SODB 2021 zahŕňajú:
–    Leták DL – skladací (formát pdf)
–    Plagát A4 (formát pdf)
–    Inzercia A4 (formát pdf)
–    Branding (označenie) kontaktného miesta pre sčítanie obyvateľov; smerovacie šípky (formát pdf)
–    Kontaktné miesto, kontakt – editovateľný formát plagátu A4 (formát word)

Obec má zo Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky informačnú a propagačnú kampaň na území obce. Propagačné materiály sú dostupné v elektronickej podobe na stiahnutie na: https://data.statistics.sk/sodb2021/
Niektoré z materiálov budú prístupné aj na webovej stránke SODB 2021 (www.scitanie.sk).
Uvedené materiály slúžia obci/mestu na zabezpečenie komunikačno-propagačnej kampane SODB 2021 na svojom území, sú využiteľné v elektronickej i tlačenej podobe v čase pred sčítaním obyvateľov ako i počas doby sčítania obyvateľov v roku 2021.