Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe a Rozhodnutia UVZ

Kategória  

Zverejnené 12. marca 2020.
Upravené 7. apríla 2020.