Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Malý Slivník.

Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník

Názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Malý Slivník Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve Výška NFP: 1 516 958,52 EUR Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2016 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2022 Opis projektu: Predmetom… Čítať viac