RVaPS Prešov – Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru

Zverejnené
16. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2020