Oznam mesta Prešov – stavebný úrad

Zverejnené
31. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2020