Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 6. júla 2021