Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 11.3.2021 v čase od 12:00 do 14:30 hod

Zverejnené
9. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2021 − 9. marca 2021