Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Upravené
08. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2020