VSD – Výzva na výrub a okolesenie stromov a iných porastov

Zverejnené
7. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2020