Preskočiť na obsah

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejnené
8. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021 − 8. marca 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili