Preskočiť na obsah

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Slivník

Zverejnené
6. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2020

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase

PoložkaCena
Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby3€ / 1 hlásenie

Prenájom nehnuteľných vecí

Prenájom verejného priestranstva

PoložkaCena
V centre obce 0,40€ / m2 / deň

Prenájom kultúrneho domu za účelom

Poplatok za užívanie

PoložkaCena
Sála a kuchyňa na rodinné akcie50€/deň
Zasadačka a kuchyňa na rodinné akcie50€/deň
Zasadačka na predajnú a prezentačnú akciu20€/deň
Poplatok za upratovanie % z poplatku za užívanie100%

Prenájom domu smútku

PoložkaCena
S chladiacim boxom do 3 dní
Bez chladiaceho boxu (len na obrad)

Prenájom hrobového miesta pre občanov s trvalým pobytom v našej obci

PoložkaCena
Jedno hrob…€/ rokov
Dvoj hrob..€/ rokov
Pre občanov s trvalým pobytom mimo našej obce  je sadzba poplatku dvojnásobná.

Kopírovacie služby

PoložkaCena
Jednostranne formát A40,10€/strana
Jednostranne formát A3€/strana

Administratívne poplatky

PoložkaCena
Potvrdenia rôzneho druhu5€
Potvrdenie účasti na pohrebebez poplatku