Záverečný účet obce za rok 2021

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2022 − 15. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: MS-2022/174-OCÚ-1

Prílohy