Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
21. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 21. júla 2022
Kategória

Prílohy