Preskočiť na obsah

Začatie územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu „Malý Slivník, MŠ – TS, VN, NN“