Začatie územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu „Malý Slivník, MŠ – TS, VN, NN“

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 28. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: MS-2022/ST10-001

Prílohy