Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoč. kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR

Zverejnené
18. augusta 2021
Kategória

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

Detaily

Číslo/ID dokumentu: MS-2021/64-OCÚ-4
Začiatok účinnosti: 18. augusta 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 10 248,00 €
Dodávateľ / Partner: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Prílohy