Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slivník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2023

Suma s DPH 427,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Združenie obcí EKOTORYSA

Dodávateľ - Sídlo Strojnícka 20, 080 06 Prešov

Dodávateľ - IČO 37937278

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.6.2023

Suma s DPH 60 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ BFF Central Europe, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Mostová 2, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44414315

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ GASTRO-GALAXI, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 16, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44103930

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

GASTRO-GALAXI Kúpna zmluva - interiérové vybavenie kuchyne materskej školy

Začiatok účinnosti 30.5.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č. 23/37/054/254 ÚPSVaR

Začiatok účinnosti 30.5.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č.23/37/054/137 ÚPSVaR

Začiatok účinnosti 10.5.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 9.5.2023

Suma s DPH 168,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.5.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.4.2023

Suma s DPH 77 988,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ GASTRO-GALAXI, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 16, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44103930

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

GASTRO-GALAXI Dod.č. 1 Kúpnej zmluvy - interiérové vybavenie kuchyne materskej školy

Začiatok účinnosti 14.3.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 55,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 14.3.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 7.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode č. 23/37/054/254 ÚPSVaR

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode č. 23/37/054/137 ÚPSVaR