Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slivník.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2023

Suma s DPH 133 872,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - SIEA "Zníženie energetickej náročnosti Komunitného centra"

Začiatok účinnosti 27.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH 881 571,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ CUKSTAV, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 45344086

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH 26 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ BFF Central Europe, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Mostová 2, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44414315

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ ELGAS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36314242

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ GASTRO-GALAXI, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 16, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 44103930

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

GASTRO-GALAXI dodatok č.1 ku kúpnej zmluve – kuchynské vybavenie pre materskú školu
GASTRO-GALAXI kúpna zmluva - kuchynské vybavenie pre materskú školu

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.11.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.11.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.11.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malý Slivník

Objednávateľ - Sídlo Malý Slivník 48, 082 67 Terňa

Objednávateľ - IČO 00327433

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 87, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy