Podnety pre starostu

Zoznam podnetov pridaných občanmi a návštevníkmi obce Malý Slivník.