Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Eduard Bandy

Juraj Šarovec

Ing. Pavol Senderák

Ladislav Jusko

Marián Dužda

Peter Ferko

Ing. Jozef Havrila

Mgr. Jakub Šitár

Radoslav Kaščák

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 10. januára 2020.