Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Malý Slivník.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Informácie o dôležitých zmenách, ktoré sa chystajú v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku

Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budovaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými autobusovými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou. Nižšie zverejnené… Čítať viac

Zverejnené 3.6.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili

Zverejnené 8.3.2021 - 23.6.2021

Celoplošné skríningové testovanie

Základné informácie: Testovanie je dobrovoľné – odporúča sa Testovanie bude prebiehať v dňoch 31.10. – 1.1.2020 a v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 22:00 hod (posledný odber bude o 21:30 hod) Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a  trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou… Čítať viac

Zverejnené 29.10.2020 - 23.6.2021

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti PSK

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji máte možnosť vyplniť dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom kraji. Dotazník je prístupný na nižšie uvedenom odkaze do 30.9.2020 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform PSK – Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/21

Zverejnené 29.6.2020