Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov – povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020

Vyvesené
14. okt 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória