Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov