VSD – Výzva na výrub a okolesenie stromov a iných porastov