Zápis detí do Materskej školy Veľký Slivník

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy“ si môže záujemca vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo aj v komunitnom centre.