Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Malý Slivník.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Slivník

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase Položka Cena Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby 3€ / 1 hlásenie Prenájom nehnuteľných vecí Prenájom verejného priestranstva Položka Cena V centre obce 0,40€ / m2 / deň Prenájom kultúrneho domu za účelom Poplatok za užívanie Položka Cena Sála a kuchyňa na rodinné akcie 50€/deň Zasadačka a kuchyňa na rodinné akcie 50€/deň… Čítať viac

Zverejnené 6.10.2020