Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov – povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020

Zverejnené
14. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2020