Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slivník.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmena doplnky č.2 ÚPNO Malý Slivník s verejnosťou

ID: MS-2022/16-OCÚ-12

18.1.2022