Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Malý Slivník.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili

Zverejnené 8.3.2021 - 18.5.2021

Celoplošné skríningové testovanie

Základné informácie: Testovanie je dobrovoľné – odporúča sa Testovanie bude prebiehať v dňoch 31.10. – 1.1.2020 a v čase 7:00 – 12:00 a 13:00 – 22:00 hod (posledný odber bude o 21:30 hod) Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a  trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou… Čítať viac

Zverejnené 29.10.2020 - 18.5.2021

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Slivník

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase Položka Cena Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby 3€ / 1 hlásenie Prenájom nehnuteľných vecí Prenájom verejného priestranstva Položka Cena V centre obce 0,40€ / m2 / deň Prenájom kultúrneho domu za účelom Poplatok za užívanie Položka Cena Sála a kuchyňa na rodinné akcie 50€/deň Zasadačka a kuchyňa na rodinné akcie 50€/deň… Čítať viac

Zverejnené 6.10.2020