Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Malý Slivník

Jestvovanie Malého Slivníka sa predpokladá už pred 13. storočím. Patrí k dedinám, ktoré vybudovali obyvatelia starobylých dedín ako prirodzený dôsledok rozširovania osídlenia.

1248

Prvé zmienky

Obec sa spomína ako Ujszilva /Nový Slivník/ v roku 1248, kedy kráľ Belo IV. dal jágerskému biskupovi územné majetky za tri štvrtiny desiatky.

1389

Bol majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo vlastníctve kráľa až do roku 1389. Vtedy ho Žigmund daroval šľachticom z Rozhanoviec, ktorým patril do začiatku 16. storočia.

1523

Vlastníci

Od roku 1523 boli postupne jeho vlastníkmi šľachtici z Torysy, Kekediovci, šľachtici z Terne a Bornemisovci.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, tkáčstvom a prácou v lesoch (pálenie uhlia).