Územný plán

Územný plán obce Malý Slivník

Územný plán obce Malý Slivník – Schéma verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Malý Slivník – Širšie vzťahy

Územný plán obce Malý Slivník – Siete

Územný plán obce Malý Slivník – Vodovod

Zverejnené 14. januára 2020.
Upravené 8. júna 2020.